fredag 3 oktober 2014

Enkät

Bosse vill att ni ska svara på en enkät hur ni upplevt det nya arbetssättet med flippat klassrum. Enkäten görs på datorn via denna länk:
  https://survey.liu.se/Survey/1718 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar