torsdag 19 november 2015

Källkritik

För att söka fakta på internet behövs vissa strategier hur man kan gå till väga.  Här har du en lite lathund i hur du kan tänka. Källkritik - så här söker man 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar