måndag 26 september 2016

Läxförhör kol och kolväten på onsdag

Till läxförhöret på onsdag vill jag att ni ska kunna:

För E:
- kolets former (minst tre), hur de ser ut och vad de används till
- kolets kretslopp
- förstå orden:
   -atom
   - molekyl
   - grundämne
   - kemisk förening
- kolväten (vilka grundämnen de innehåller) samt hur många bindningar kol resp. väte har.
- metanserien (1-8)

För högre betyg:
- kolets kretslopp (vad händer om kretsloppet bryts)
- isoförening
- alkener
- alkyner

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar