fredag 10 mars 2017

Att kunna till provet om energiformer

Se till att du har koll på:

 • energiprincipen
 • vad spillvärme är
 • att du kan beskriva de 8 energiformer vi pratat om:
  • rörelseenergi
  • värmeenergi
  • kemisk energi
  • strålningsenergi
  • elenergi (elektrisk-magnetisk energi)
  • kärnenergi
  • lägesenergi
  • elasticitetsenergi
 • energiomvandlingar och de laborationer vi gjort kring detta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar